Andula, je o rok starší než ostatní a patřičně toho využívá. Je to vůdkyně stáda.

Andula, je o rok starší než ostatní a patřičně toho využívá. Je to vůdkyně stáda.