Musíme zvýšit dávky šrotu

Musíme zvýšit dávky šrotu